КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦРТЕ И НЕКЕ ЗАНИМЉИВОСТИ У ВЕЗИ СА УПОТРЕБОМ ЗАМЈЕНИЦЕ СВОИ, –А, –Е У СТАРОСЛОВЕНСКИМ ЈЕВАНЂЕЉСКИМ СПОМЕНИЦИМА

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top