МОГУЋНОСТИ ПОКРЕТАЊА ФИЛМСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ ДОНОШЕЊЕМ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА У ТАКСАМА ЗА СТРАНИ ФИЛМ И ОБАВЕЗНОМ ПРИКАЗИВАЊУ ДОМАЋИХ ФИЛМОВА

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top