О једној врсти квалификативног генитива без предлога и обавезног детерминатора

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top