О karakteru društvenih sredstava reprodukcije i odnosu općih i pojedinačnih interesa u samoupravnom socijalizmu (o politekonomskim osnovama našeg privrednog sistema)

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top