ПРАВО ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ У ОПШТЕМ ИМОВИНСКОМ ЗАКОНИКУ ЗА КЊАЖЕВИНУ ЦРНУ ГОРУ (поводом 100-годишњице објављивања 1888-1988)

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top