Судбина вокалне групе А + О (<-ал, -ъл) у говорима Црне Горе

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top