Ispitivanje uticaja stepena deformacije na faktor plastične anizotropije tankih traka / folija legure AA8079

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top