Kubla (alosa fallax nilotica /geoffroy/, clupeidae) i srebren karas (carassius auratus gibelio /bloch/, cyprinidae) pojaveni vo Ohridskoto ezero

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top