Reprodukcija faktora proizvodnje i struktura normalne cene u socijalizmu

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top