Uloga statističkih informacija u donošenju odluka u sistemu samoupravljanja

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top