Биљне заједнице као индикатори степена деградираности човјекове средине на хоризонталном и вертикалном профилу Црне Горе

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top