Делегатски систем — нови историјски облик одлучивања о друштвеним пословима

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top