Законодавна активност Црне Горе која се односи на заштиту Скадарског језера са посебним освртом на мјере међународно-правне заштите овог објекта

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top