КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦРТЕ И НЕКЕ ЗАНИМЉИВОСТИ У ВЕЗИ СА УПОТРЕБОМ ЗАМЈЕНИЦЕ СВОИ, –А, –Е У СТАРОСЛОВЕНСКИМ ЈЕВАНЂЕЉСКИМ СПОМЕНИЦИМА

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top