МОГУЋНОСТИ ПОКРЕТАЊА ФИЛМСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ ДОНОШЕЊЕМ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА У ТАКСАМА ЗА СТРАНИ ФИЛМ И ОБАВЕЗНОМ ПРИКАЗИВАЊУ ДОМАЋИХ ФИЛМОВА

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top