ОЦЈЕНА ПРОФ. КОСТЕ ВОЈНОВИЋА (читана у ЈАЗУ 9. ожујка 1889.) О ЗНАЧЕЊУ И ЗНАНСТВЕНОЈ ВРИЈЕДНОСТИ ЦРНОГОРСКОГ ОПШТЕГ ИМОВИНСКОГ ЗАКОНИКА

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top