О karakteru društvenih sredstava reprodukcije i odnosu općih i pojedinačnih interesa u samoupravnom socijalizmu (o politekonomskim osnovama našeg privrednog sistema)

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top