ПРАВО ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ У ОПШТЕМ ИМОВИНСКОМ ЗАКОНИКУ ЗА КЊАЖЕВИНУ ЦРНУ ГОРУ (поводом 100-годишњице објављивања 1888–1988)

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top