ПРАВО ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ У ПРАВИМА СРЕДЊОВЈЕКОВНИХ ПРИМОРСКИХ ГРАДОВА И У ЗАКОНОДАВСТВУ ПЕТРОВИЋА

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top