УПОТРЕБА КЊИЖЕВНИХ И ДИЈАЛЕКАТСКИХ ФОРМИ НЕКИХ ЗАМЈЕНИЦА У ПАШТРОВСКОМ ГОВОРУ

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top