УТИЦАЈ ОПШТЕГ ИМОВИНСКОГ ЗАКОНИКА ОД 1888. НА КОДИФИКАЦИЈУ ЈАПАНСКОГ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top