KEY WORD: development

ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИЈЕ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ДРУШТВЕНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ ЦРНЕ ГОРЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

УЛОГА ТРЖИШТА У ТРАНЗИЦИЈСКОМ И ПОСТТРАНЗИЦИЈСКОМ ПРОЦЕСУ

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

ЗНАЊЕ, НАУКА И ТРАНЗИЦИЈА ОБРАЗОВАЊА

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Značaj i specifična uloga ranog obrazovanja

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top