KEY WORD: Vuk

Еволутивни аспект замјеничко-придјевских облика на -ијех, -ијема и -их, -има у односу на српски књижевни језик, Вуков језик и дијалекат Вукових предака

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Нека прозодијска одступања језерско-шаранског говора од Вук-Даничићевог акценатског система

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Два Петра Петровића и Вуков модел књижевног језика

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Семантичка диференцијација неких ријечи из Црне Горе у Вуковом Рјечнику и збирци ријечи друге половине 19. вијека

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Analogije i dijalektički razvoj u osnovama novijih disciplina u okvirima opšte lingvistike

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Jezersko-šaranski govor prema govorima u okruženju i prema Vukovom jeziku

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top