KLJUČNA RIJEČ: Валтазар Богишић

Заоставштина Валтазара Богишића у светској и српској правној култури

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Богишићев допринос сакупљању, проучавању и објављивању најстаријих народних пјесама (с посебним освртом на бугарштице)

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Богишићев утицај на правну лексику Лазе Костића током превођења Дернбургових „Пандекта”

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top