KLJUČNA RIJEČ: глобализација

Разматрање идејне основе концепта отвореног друштва и затворене трговачке државе: систем природне слободе наспрам државног интервенционизма и протекционизма

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Глобални, регионални и локални изазови равномјерног просперитета

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Парадигматично сагледавање глобализације

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top