KLJUČNA RIJEČ: затворена трговачка држава

Разматрање идејне основе концепта отвореног друштва и затворене трговачке државе: систем природне слободе наспрам државног интервенционизма и протекционизма

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top