KLJUČNA RIJEČ: поетика

Знање и умење Ериха Коша у тумачењу и стварању сатире као књижевне врсте

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Стваралачки ентузијазам Михаила А. Шолохова и Михаила Лалића (Прилог тумачењу теорије реализма)

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Проблем жанровске типологије историјског романа. Певач Бошка Петровића

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

„Машта је извор свих наших мудрости”

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Епска и лирска нарација у објављеним и необјављеним поемама Михаила Лалића

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Научни допринос рецепцији Лалићевог књижевног дјела

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top