KLJUČNA RIJEČ: синтаксичко-стилска средства

О језичкој структури Општег имовинског законика за Књажевину Црну Гору Валтазара Богишића с посебним освртом на његову лексичку и творбену семантику

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top