KLJUČNA RIJEČ: Стефан Митров Љубиша

НЕКЕ ОСОБЕНОСТИ УПОТРEБЕ ГЕНИТИВА МНОЖИНЕ У ЈЕЗИКУ СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

О ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКОЈ СЛОЈЕВИТОСТИ ЈЕЗИКА СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ 

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

ПАДЕЖНЕ ВРЕМЕНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ЈЕЗИКУ СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

О карактеристичним стилско-језичким поступцима из области текстостилистике у наративним текстовима Стефана Митрова Љубише

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Стефан Митров Љубиша и Вуков модел књижевног језика у Црној Гори

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top