KLJUČNA RIJEČ: država

Politička misao Pavla Jovanovića 

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

UPOTREBA DRVETA ZA GREJANJE PORODIČNIH KUĆA

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Kulturna identifikacija države

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Uloga i funkcija države i Centralne banke Crne Gore u oblasti ekonomije u narednim decenijama — ekspertska vizija

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Teorijska stanovišta o ulozi, funkcijama i odgovornosti država u uslovima globalizacije, osnovni principi i ključni pravci izgradnje države Crne Gore u narednim decenijama (jedna moguća vizija)

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top