KLJUČNA RIJEČ: kognitivna lingvistika

Pojmovna metafora muškarac u crnogorskom kulturnom scenariju

Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Scroll to Top