KLJUČNA RIJEČ: konsonanti

Neke karakteristike crnogorskog pisanog jezičkog izraza predvukovskog doba: vokalski i konsonantski sistem jezika serdara i guvernadura Radonjića (1714-1828)

Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Scroll to Top