KLJUČNA RIJEČ: poplave

MELIORATIVNA PROBLEMATIKA ZEMLJIŠTA PRIOBALNE ZONE SKADARSKOG JEZERA

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Proaktivni odnos od 16. do ranog 18. vijeka prema prirodnim opasnostima u slovenačkim Alpima i njihovom okruženju, sa naučenim lekcijama za budućnost

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Poplave u Crnoj Gori krajem 2010. godine sa osvrtom na kolebanje proticaja Morače

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top