KLJUČNA RIJEČ: vokali

Neke karakteristike crnogorskog pisanog jezičkog izraza predvukovskog doba: vokalski i konsonantski sistem jezika serdara i guvernadura Radonjića (1714-1828)

Error: the field format must contains "%s".
Error: the field format must contains "%s".
Error: the field format must contains "%s".
Error: the field format must contains "%s".
Scroll to Top