Democracy of System in Federal Republic of Yugoslavia

Problems, Possibilities and advancing Ways

Demokratičnost poretka u Saveznoj republici Jugoslaviji
Original title:
Subtitle in original language:
Problemi, mogućnosti i pravci unapređivanja
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
6. 10. 1995.
Book number in Edition:
39
Book number in Department:
17
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
268
ISBN:
86-7215-073-2
Short link to the book:
http://canupub.me/tpaj
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Мијат Шуковић: Тема подразумијева аналитичко-студијски и филозофско-системски приступ
 2. Ристо Килибарда: Постлиминиј неојугословенских демократија
 3. Драган М. Стојановић: Права човјека у демократском поретку
 4. Маријана Пајванчић: О једном облику уставне заштите основних слобода и права грађана
 5. Павле Б. Јовановић: Ограничавање и контрола политичке власти
 6. Милева Филиповић: Демократија и друштвене вриједности
 7. Слободан Вукићевић: Демократија у југословенској федерацији — између принципа и циљева
 8. Влајко Брајић: Проблеми индустријске демократије
 9. Душан Ичевић: Демократска федерација
 10. Мијат Шуковић: Спојем и равнотежом грађанског и националног до демократске државе
 11. Александар Фира: Локална самоуправа
 12. Срђан Дармановић: Супер-предсједничка власт и (де)институционализација поретка
 13. Слободан Вучетић: Слобода информисања и процеси демократизације
 14. Драган Батавељић: Однос законодавне и извршне власти у Савезној Републици Југославији
 15. Данило Алексић: Финансијски систем у функцији развоја (или заустављања) демократских процеса
 16. Вјера Радовић: Привредни систем и економска политика као детерминанте (не)демократских процеса у заједничкој држави Србије и Црне Горе (СРЈ)
 17. Небојша Вучинић, Веселин Павићевић: СРЈ у свјетлу идеја федерализма и конституционализма

АУТОРИЗОВАНА ИЗЛАГАЊА НА СКУПУ

 1. Александар Фира: Методолошко-теоријске напомене о разматрању демократије
 2. Славко Лукић: Југословенска федерација између грађанске и националне државе
 3. Милан Поповић: О правој природи постјугословенских политичких поредака
 4. Слободан Вучетић: Претпоставке демократског друштва у нас
 5. Срђан Дармановић: Нови мит прелазног периода