The Second World War — 50 Years Later, II

Drugi svjetski rat — 50 godina kasnije, II
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Datum održavanja: Odjeljenje umjetnosti
20–22- 09. 1995.
Book number in Edition:
43
Book number in Department:
18
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
580
ISBN:
86-7215-009-2
Short link to the book:
http://canupub.me/w5zi
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

VII. О СУКОБЉЕНИМ ВОЈСКАМА НА ТЛУ ЈУГОСЛАВИЈЕ

 1. Велимир Иветић: ОДНОС ВОЈНИХ ФОРМАЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОМ ПРОСТОРУ ПРЕМА ИТАЛИЈАНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА У СЕПТЕМБРУ 1943.
 2. Предраг Пејчић: О НЕКИМ АСПЕКТИМА ВАЗДУХОПЛОВНОГ ДЕЈСТВА НАД ТЕРИТОРИЈОМ ЈУГОСЛАВИЈЕ
 3. Обрад Бјелица: ЦРНА ГОРА У СТРАТЕГИЈСКИМ ПЛАНОВИМА ВРХОВНОГ ШТАБА И ЊИХОВА РЕАЛИЗАЦИЈА (СРЕДИНА 1943-1944)
 4. Иван Р. Матовић: ЖИВОТНИ ПУТ НАЧЕЛНИКА ВРХОВНОГ ШТАБА НОВ ЈУГОСЛАВИЈЕ

VIII. УДИО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ У ОТПОРУ ФАШИЗМУ

 1. Катарина Поповић-Цековић: НАРОДНО ПРОСВЕЋИВАЊЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ 1941-1945
 2. Милош Старовлах: УПОТРЕБА И ЗЛОУПОТРЕБА ШКОЛЕ У РАТНЕ СВРХЕ
 3. Никола Цветковић: КУЛТУРНО-СТВАРАЛАЧКО И КЊИЖЕВНО-ПОЕТИЧКО У РАТНИМ ЛИСТОВИМА ЦРНЕ ГОРЕ (1942-1945)
 4. Мирослав Савковић: КИНЕМАТОГРАФИЈА У СРБИЈИ 1941-1945.
 5. Војислав Ђуровић: КЊИЖЕВНОСТ, ПРИЈЕ И ПОСЛИЈЕ ИСТОРИОГРАФИЈЕ

IX. МЕЂУНАРОДНИ АСПЕКТИ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АНТИФАШИСТИЧКЕ БОРБЕ

 1. Убавка Вујошевић, Мирољуб Васић: ВЕЗЕ РУКОВОДСТВА КПЈ (НОП-а) С КОМИНТЕРНОМ 1941-1943
 2. Милан Терзић: МИСИЈА ВЛАДИМИРА ВЕЛЕБИТА У ЛОНДОНУ — МАЈ 1944.
 3. Михаило Бјелица: АКТИВНОСТ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ НОВИНАРА У ЛОНДОНУ 1941-1945.
 4. Слободан Нешовић: НЕСПОРАЗУМИ ВЕЛИКИХ САВЕЗНИКА O ДРУГОМ ФРОНТУ У ЕВРОПИ (1941-1944)
 5. Бранислав Ковачевић: ДЕЈСТВА САВЕЗНИЧКОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА У ЦРНОЈ ГОРИ 1943-1944.
 6. Heather Williams: DIPLOMATIC DILEMMAS: SOME ISSUES ARISING FROM THE INVOLVEMENT OF THE SPECIAL OPERATIONS EXECUTIVE IN YUGOSLAVIA 1941-1945
 7. Петар Бошковић: СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ И ПИТАЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
 8. Младенка Иванковић: ДЕКЛАРИСАНА И СТВАРНА НЕУТРАЛНОСТ ШВАЈЦАРСКЕ У ТОКУ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
 9. Вьрбан Тодоров: БЪЛГАРИЯ И ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

X. ГЕНОЦИД У ЈУГОСЛАВИЈИ

 1. Радомир Булатовић: КОНТИНУИТЕТ ГЕНОЦИДА
 2. Милан Кољанин: НЕМАЧКИ ЛОГОРИ У ОКУПАЦИОНОМ СИСТЕМУ У ЈУГОСЛАВИЈИ (1941-1944)

XI. РАТНИ ГУБИЦИ И ПОЧЕТАК ОБНОВЕ

 1. Никола Живковић: ДОПРИНОС ЈУГОСЛАВИЈЕ БОРБИ ПРОТИВ СИЛА ОСОВИНЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ЉУДСКЕ ЖРТВЕ И МАТЕРИЈАЛНУ ШТЕТУ
 2. Александар Касаш: ПОСЛЕРАТНА СУЂЕЊА ЗА СТРАДАЊЕ СРБА И ЈЕВРЕЈА У БАЧКОЈ 1942. ГОДИНЕ
 3. Тања Калезић-Дракић: НЕКЕ СОЦИЈАЛНЕ, ПСИХОЛОШКЕ, КУЛТУРНЕ И ДРУГЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ УЧЕШЋА ЖЕНА ЈУГОСЛАВИЈЕ У РАТУ
 4. Бранислав Маровић: НАРОДНА ВЛАСТ У ЦРНОЈ ГОРИ И РЈЕШАВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ПИТАЊА И ЊЕН ДОПРИНОС ПОБЈЕДИ НАД ФАШИЗМОМ 1941-1945.
 5. Милица Бодрожић: РАДНИЧКА КЛАСА ВОЈВОДИНЕ ОД ОСЛОБОЋЕЊА ДО КРАЈА РАТА 1945. ГОДИНЕ
 6. Вићентије Ђорђевић: ПОСЛЕДИЦЕ РАТА И ОБНОВА СРБИЈЕ
 7. Момчило Митровић: ОБНОВА СРБИЈЕ У РАТНИМ УСЛОВИМА 1944-1945

XII. ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА. ОЦЈЕНЕ И ДИЛЕМЕ

 1. Мијат Шуковић: АВНОЈСКА ЈУГОСЛАВИЈА — ЦИВИЛИЗАЦИЈСКА ДРЖАВНОПРАВНА ВРИЈЕДНОСТ
 2. Богумил Храбак: САВЕЗНИЦИ СРБИЈЕ И ЈУГОСЛАВИЈЕ У ПРВОМ И ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ О ФЕДЕРАТИВНОМ ДРЖАВНОМ УРЕЂЕЊУ ЈУГОСЛОВЕНА
 3. Момчило Павловић: ПОЛИТИЧКИ ПЛУРАЛИЗАМ У СРБИЈИ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

XIII. БАЛКАН И СВИЈЕТ КРАЈЕМ XX ВИЈЕКА

 1. Николай Тодоров: БАЛКАНЫ В КОНЦЕ XX ВЕКА
 2. Душан Живковић: ГОДИНА 1948. И ЊЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ
 3. Радоица Лубурић: ИНФОРМБИОРВСКА ЕМИГРАЦИЈА О НЕКИМ ДОГАЂАЈИМА И ЛИЧНОСТИМА ИЗ НОР-а И РЕВОЛУЦИЈЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ (1941-1945)
 4. Дејан П. Крецуљ: „ХЛАДНИ РАТ“ И НОВИ СВЕТСКИ ПОРЕДАК
 5. Зоран Лакић: ФАШИЗАМ И АНТИФАШИЗАМ – 50 ГОДИНА КАСНИЈЕ (ДЕФАШИЗАЦИЈА И НЕОФАШИЗАМ)
 6. Драго Боровчанин: НЕКИ УЗРОЦИ РАСПАДА ДРУГЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

XIV. МЈЕСТО ДРУГОГ СВЈЕТСКОГ РАТА У ИСТОРИЈИ

 1. Драгољуб С. Петровић: МЕСТО ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА У ИСТОРИЈИ
 2. Миомир Дашић: О НЕКИМ АСПЕКТИМА ИДЕОЛОГИЗАЦИЈЕ ИСТОРИОГРАФИЈЕ И „ШКОЛСКЕ ИСТОРИЈЕ” САВРЕМЕНЕ ИСТОРИЈЕ
 3. Милан Лазић: МЕСТО И УЛОГА НОВИЈЕ ИСТОРИЈЕ У ПРОГРАМИМА И УЏБЕНИЦИМА ОСНОВНИХ, СРЕДЊИХ ШКОЛА И ГИМНАЗИЈА ПЕДЕСЕТ ГОДИНА КАСНИЈЕ
 4. Десимир Тошић: ПРИЛОГ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ИСТОРИОГРАФСКЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ
 5. Владо Стругар: ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ – ПЕДЕСЕТ ГОДИНА КАСНИЈЕ: ЈЕДНА ПРЕТПОСТАВКА ЗА РАЗБОР И НАУЧНО ОДРЕЂЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ УЧЕШЋА
 6. Љубодраг Димић: ОД ТВРДЊЕ ДО ЗНАЊА — ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ИСТОРИОГРАФИЈЕ О РАТУ 1941-1945
 7. ДИСКУСИЈА
 8. ЗАВРШНЕ РИЈЕЧИ: Милорад Екмечић, Миомир Дашић, Владо Стругар