PROCEEDING OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES, 20/2010

Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 20/2010
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Book number in Department:
20
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
468
ISSN:
0350-5472
COBISS.CG-ID:
678925
Short link to the book:
http://canupub.me/w9x8
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Петар Влаховић: Чарлс Дарвин – личност и дело (1809-1882)
 2. Драгутин Лековић: Мистерије и поруке савремене економске кризе
 3. Мијат Шуковић: Садржина, смисао, циљ и домет правног дејства уставног права на аутентичну заступљеност, сходно принципу афирмативне акције
 4. Миомир Дашић: Иван Божић (1915-1977) – незаобилазни медиевиста у нашој историографији
 5. Милица Костић: Глобално загријавање и климатске промјене – највећи изазов и обавеза за науку
 6. Душан Мартиновић: Павел Аполонович Ровински о Албанији
 7. Миливој Солар: Реторика и митологија постмодерне
 8. Владимир Милић: Глобализација и мале земље
 9. Родољуб Етински: Правна политика Eвропске уније
 10. Антон Гризолд, Оливера Ињац: Безбједносна парадигма у глобализованом свијету
 11. Вукашин Павловић: Политичка моћ: две савремене концепције
 12. Невенка Богојевић Глушчевић: Dicta et regulae iuris римског права у Oпштем имовинском законику (чл. 987-1031)
 13. Живко М. Андријашевић: Црногорска власт и економски проблеми Црне Горе (1878-1912)
 14. Милан Милановић: Демографске промјене и рурални развој једног региона у нашем приморју
 15. Питер Ј. Д. Дрент: Савјетодавна улога академија природних и хуманистичких наука; пријетње и изазови
 16. Loucas G. Christophorou: Универзалност науке: ограничења и потребе
 17. Лидија Ивановна Тегако: О научној делатности Aнтрополошког друштва Jугославије
 18. Радован Пејановић: О „социјалном генотипу” војвођанских колониста из дурмиторског краја
 19. Бојан Новаковић: Прилог проучавању топонимије никшићког краја
 20. Дејан Газивода: Некропола у Mомишићима