PROCEEDING OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES, 22/2014

Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 22/2014
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Book number in Department:
22
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
320
ISSN:
0350-5472
COBISS.CG-ID:
678925
Short link to the book:
http://canupub.me/gswg
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Милица Костић: Развој малих земаља и глобализација
 2. Зоран П. Рашовић: Богишић и правна култура
 3. Тонко Мароевић: Васко Липовац — мост између култура
 4. Часлав Пејовић: Јапанско корпоративно управљање: иза правних норми
 5. Славен Равлић: Енциклопедија у глобалном добу: модерне концепције и модели националне енциклопедије
 6. Rudolf Rizman: Недостају у демократској транзицији: интелектуалци 
 7. Pavel Zgaga: Болоњски процес: идеја, имплементација, нови изазови
 8. Вилим Боучек: Црногорско међународно приватно право у процесу еуропеизације
 9. Милева Филиповић: Нова научна револуција у социологији
 10. Нада Томовић: Балкан у политици великих сила од 1878. до 1903. године
 11. Здравко Ивановић, Мирослав Додеровић: Геоекономика и геополитика
 12. Борис Вукићевић: Света Столица и водеће западне земље — САД, Велика Британија и Француска — у хладноратовском периоду
 13. Бранко Бошковић: Појам класе у теорији Ентонија Гиденса
 14. Промоција књиге „Наука и развој науке у Црној Гори кроз вријеме” академика Милице Костић (Бранислав Шошкић, Перко Вукотић, Ненад Вуковић, Милица Костић)
 15. Промоција постхумно објављене књиге „Не Црна Гора ‘микродржава’ и зашто не” академика Мијата Шуковића (Момир Ђуровић, Маријана Пајванчић, Оливера Вучић, Драган К. Вукчевић, Веселин Шуковић)