PROCEEDING OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES, 23/2017

GLASNIK ODJELJENJA DRUŠTVENIH NAUKA, 23/2017
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Book number in Department:
23
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
358
ISSN:
0350-5472
COBISS.CG-ID:
678925
Short link to the book:
http://canupub.me/uiu5
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Милица Костић: ОСВРТ НА НЕКЕ ОБЛИКЕ НЕЈЕДНАКОСТИ ПРИЈЕ И ПОСЛИЈЕ ТРАНЗИЦИЈЕ И ПРОЦЕСА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
 2. Зоран П. Рашовић: ХИПОТЕКА (ЗАСТАВА) У ОПШТЕМ ИМОВИНСКОМ ЗАКОНИКУ ЗА КЊАЖЕВИНУ ЦРНУ ГОРУ
 3. Марко Петрак: БОГИШИЋ КАО АНТИ-JHERING? СХВАЋАЊА О ПРАИЗВОРУ ПРАВА
 4. Радован Вукадиновић: ВЕЛИКЕ СИЛЕ И ЗАПАДНИ БАЛКАН 
 5. Милан Подунавац: ЕВРОПСКИ СТРАХОВИ
 6. Слободан Г. Марковић: ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ЗАПАДНОЕВРОПСКОГ ПЕСИМИЗМА
 7. Часлав Пејовић: ИЗАЗОВИ СТАРЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ ЈАПАНА: КАКО САЧУВАТИ РАДНУ СНАГУ? 
 8. Радуле Кнежевић: ЕПСКЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПОЛИТИЧКОГ МИШЉЕЊА: ПЛАТОН, HOBBES, ЊЕГОШ
 9. Vesna Kilibarda: NJEGOŠ I RIM
 10. Саша Брајовић: ЊЕГОШ, ВЕЛИКО ПУТОВАЊЕ И ЦРКВА СВЕТОГ ПЕТРА У РИМУ
 11. Јелена Филиповић: ЈЕЗИК, СТАНДАРДИЗАЦИЈА, СТАНДАРДНОЈЕЗИЧКА КУЛТУРА И ЈЕЗИЧКА ПОЛИТИКА И ПЛАНИРАЊЕ 
 12. Божидар Језерник: НАЈВЕЋИ И НАЈЛЕПШИ СПОМЕНИК У ЉУБЉАНИ (1940–1941)
 13. Младен Козомара: ФИЛОЗОФИЈА УМЕТНОСТИ У ПОЈЕТИЧКОМ КЉУЧУ
 14. Зоран Гаврић: УМЕТНОСТ И УЗВИШЕНО: ВЕЛИКИ ВЕТИЉ ФИЛА ФИЛИПОВИЋА
 15. Мирослав Додеровић: ГЕОПОЛИТИКА — ГЕОЕКОНОМИКА И ЊИХОВА КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЈА 
 16. Илија Вукчевић: МОГУЋНОСТ ПРИМЈЕНЕ ПРИНЦИПА СРАЗМЈЕРНОСТИ У УПРАВНОМ ПРАВУ ЦРНЕ ГОРЕ
 17. Бранко Бошковић: ТЕОРИЈА СТРУКТУРАЦИЈЕ КАО УТЕМЕЉЕЊЕ СОЦИОЛОГИЈЕ ЕНТОНИ ГИДЕНСА