Proceedings of the Department of Arts, 17/1998

Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 17/1998
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Department:
Book number in Department:
17
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
140
ISSN:
0350-5480
COBISS.CG-ID:
762637
Short link to the book:
http://canupub.me/xxto
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Танасије Младеновић: О ДУШАНУ КОСТИЋУ, ФРАГМЕНТИ
 2. Ерих Кош: ДУШАН КОСТИЋ КАО УРЕДНИК „САВРЕМЕНИКА” (1955-1961)
 3. Вера Зоговић: О ДУШКУ У ШЕСНАЕСТОЈ И ПОТОМ
 4. Милосав Бабовић: СУТЈЕСКА У КОСТИЋЕВОЈ ДУШИ И ПЈЕСМИ
 5. Сaвa Пенчић: ЗАПИС О ПЕСНИКУ
 6. Нoвo Вуковић: ЛИРСКА ДИМЕНЗИЈА ЈЕДНОГ КОСТИЋЕВОГ РОМАНА
 7. Жарко Ђуровић: АРТИКУЛАЦИЈА СЛУТЊЕ И СЈЕТЕ
 8. Ратко Делетић: МИСАОНОСТ И ЛИРСКА ЈАСНОЋА
 9. Павле Поповић: ПОЕЗИЈА ДУШАНА КОСТИЋА
 10. Велизар Бошковић: ПОЛЕМИКА У КЊИЖЕВНОМ СТВАРАЛАШТВУ И ДРУШТВЕНОЈ АКТИВНОСТИ ДУШАНА КОСТИЋА
 11. Милош Вулевић: ПУТОПИСНА ПРОЗА ДУШАНА КОСТИЋА
 12. Бранко Јовановић: ПРОТЕСТ И ГОРЧИНА, СТРЕПЊЕ И НЕСПОКОЈСТВО
 13. Владета Вуковић: САВРЕМЕНА ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРАМА У ПОЕЗИЈИ ДУШАНА КОСТИЋА
 14. Бранислав Остојић: ИЗВОРИ И МОЋ ЈЕЗИКА У ПРОЗИ ДУШАНА КОСТИЋА
 15. Благоје Нишавић: ПРИЛОГ АНАЛИЗИ СТРУКТУРЕ „СЛЕЂЕНЕ ТИШИНЕ ВИСИТОРА”
 16. Босиљка Пушић: ПОХВАЛА РЕЧИ ПЕСНИЧКОЈ
 17. Мираш Мартиновић: БАШТА КОЈЕ НЕМА
 18. Милош Остојић: ВАСОЈЕВИЋКА УЛИЦА
 19. Велизар Бошковић: ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ ОТИШАВШЕМ ПЕСНИКУ