Proceedings of the Department of Arts, 26/2008

Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 26/2008
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Department:
Book number in Department:
26
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
264
ISSN:
0350–5480
Short link to the book:
http://canupub.me/lzc6
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Живојин СТАНОЈЧИЋ: ИВО AНДРИЋ О ЊЕГОШУ, ВУКУ, Љ. НЕНАДОВИЋУ
 2. Божо ЋОРИЋ: ТРАДИЦИОНАЛНО И НОВО У ТВОРБЕНОЈ ТЕРМИНОЛОГИЈИ
 3. Бранислав ОСТОЈИЋ: МОДЕЛИ И НАЧИНИ ИМЕНОВАЊА ВОДА У ДРОБЊАКУ
 4. Рaдмилo МAРOJEВИЋ: СУДБИНA ПРAСЛOВEНСКИХ ГЛAСOВНИХ ГРУПA
 5. Ненад ВУКОВИЋ: СЕМАНТИКА ИГРЕ УМЕТАЊА
 6. Лада СТЕВАНОВИЋ: ВУК – НАЗИВИ И ОСНОВНЕ УЛОГЕ У КУЛТУ ТРАДИЦИЈЕ ИНДОЕВРОПЉАНА
 7. Миодарка ТЕПАВЧЕВИЋ: ПАДЕЖНЕ ВРЕМЕНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ЈЕЗИКУ СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ
 8. Соња НЕНЕЗИЋ: УПОТРЕБА ПРЕДЛОГА ПРЕМА У ЈЕЗИКУ НИКОЛЕ I ПЕТРОВИЋА
 9. Ана ПЕЈАНОВИЋ: ФРАЗЕОЛОГИЈА ПЈЕСНИЧКОГ ТЕКСТА СА ТЕОРИЈСКОГ И ПРЕВОДИЛАЧКОГ АСПЕКТА
 10. Радомир В. ИВАНОВИЋ: ТРАГАЊЕ ЗА НЕПРОМЕНЉИВИМ СУШТИНАМА
 11. Синиша ЈЕЛУШИЋ: РАЗГОВОР СА ГОЈОМ: ИНТЕРТЕКСТУАЛНА ПОЕТИКА
 12. Душан ИЧЕВИЋ: ЛОГИЧКА СПИРАЛА ТОМАСА МАНА
 13. Зоран ЛАКИЋ: ДОДИРИ ИСТОРИЈЕ И ЛИТЕРАТУРЕ У ДЈЕЛУ СИМЕ МАТАВУЉА
 14. Дарко АНТОВИЋ: СРЕДЊОВЈЕКОВНА ДРАМСКА КЊИЖЕВНОСТ БОКОКОТОРСКА ЗБИРКА ЦРКВЕНИХ ПРИКАЗАЊА
 15. Ивана АНТОВИЋ: ПРВА ЖЕНА КОМПОЗИТОР НА ПРОСТОРУ ЦРНЕ ГОРЕ, ЈЕЛИСАВЕТА M. ПОПОВИЋ И ЊЕНО САЧУВАНО ДЈЕЛО