PROCEEDINGS OF THE DEPARTMENT OF ARTS, 7/1987

Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 7/1987
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Department:
Book number in Department:
7
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
240
ISSN:
0350-5480
Short link to the book:
http://canupub.me/hzvl
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Ријеч предсједника Одбора др Драгомира Вујичића
 2. Ријеч потпредсједника Црногорске академије наука и умјетности академика Чеда Вуковића

А. ОПШТА ТЕОРИЈСКА ПИТАЊА О НАШЕМ ЈЕЗИКУ И ШКОЛСКОЈ И УЏБЕНИЧКОЈ ЛИТЕРАТУРИ

 1. Владимир Секулић: Стање и перспективе језика школе с посебним освртом на прилике у Црној Гори
 2. Срђан Јанковић: Питање културе језика данас
 3. Ђорђе Костић: Црногорски језички израз и стабилност српскохрватског језика
 4. Асим Пецо: Црногорски говори и наш језички стандард са посебним освртом на акценатску компоненту
 5. Јован Јерковић: О Настави матерњег језика у Црној Гори
 6. Љубомир Радовић: Српскохрватски језик као предмет и као реалност у школи
 7. Бранислав Милатовић: Програмски задаци наставе српскохрватског језика и данашњи уџбеници у средњој школи
 8. Миливоје Миновић: Школска настава српскохрватског језика као матерњег и друштвена средина (аспект програмирања)
 9. Радивоје Шуковић: Лингвистика у настави и уџбеницима
 10. Љубомир Радуловић: Индукција и дедукција — гносеолошке основе наставе језика

Б. ДВОЈЕЗИЧНОСТ У КОНТАКТУ У НАСТАВИ И У УЏБЕНИЧКОЈ ЛИТЕРАТУРИ

 1. Смиљка Васић: Двојезичност у мигрантским условима
 2. Мирјана Бурзан: Интерференција — једно од питања језика у контакту
 3. Ђерђ Ђокај: Проблеми албанског језика у настави и уџбеничкој литератури, у средствима јавног информисања и у другим издањима
 4. Тихомир Вучковић: Корелација наставе матерњег језика и књижевности и страног језика и књижевности

В. ПОСЕБНОСТ И СПЕЦИФИЧНОСТ ЈЕЗИКА УЏБЕНИКА

 1. Вера Васић: О језику уџбеника
 2. Милорад Дешић: Школски рјечници српскохрватског језика
 3. Владислава Петровић: Рекцијски речник као школски приручник
 4. Драго Ћупић: Обрада дијалекатске лексике у школи
 5. Драгомир Вујичић: Богаћење језичког израза и његово сиромашење
 6. Сaвa Стевовић: Језик између стандарда и књижевно-умјетничког стваралаштва
 7. Мирјана Јоцић: Језик средстава масовне комуникације и језик ученика

Г. ПРОБЛЕМИ ИЗ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ

 1. Мирко Ђурановић: Култура писменог изражавања ученика средњих школа у СР Црној Гори
 2. Душан Достинић: Језик наставе у школи — практични проблеми

ЗАКЉУЧЦИ