Yugoslavia on the Boundary of Epochs

Jugoslavija na razmeđu epoha
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
29–30. 9. 1998.
Book number in Edition:
52
Book number in Department:
22
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
568
ISBN:
86-7215-104-6
Short link to the book:
http://canupub.me/d0f3
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

ПОЗДРАВНЕ РИЈЕЧИ

 1. Мијат Шуковић: РИЈЕЧ НА ПОЧЕТКУ СКУПА
 2. Драгутин Вукотић: МИР, МУДРОСТ И ЧОВЈЕКОЉУБЉЕ

I — ЈУГОСЛАВИЈА ДАНАС

 1. Александар Фира: СКИЦА ЗА ПРОЈЕКАТ О УСТАВНО-ПРАВНИМ ПРЕТПОСТАВКАМА МОДЕРНЕ ДЕМОКРАТСКЕ ДРЖАВЕ У СР ЈУГОСЛАВИЈИ
 2. Мијат Шуковић: ФЕДЕРАТИВНИ ОДНОСИ У ДРЖАВИ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ — СТАЊЕ, ТЕНДЕНЦИЈЕ, ПЕРСПЕКТИВА
 3. Драган Вукчевић: ЈУГОСЛАВИЈА (ОДЛОМЦИ О ОДЛОМКУ)
 4. Радован Радоњић: ЈУГОСЛАВИЈА — НЕОСТВАРЉИВИ ПРОЈЕКАТ
 5. Слободан Вучетић: ОГРАНИЧЕЊА И ПЕРСПЕКТИВЕ СРЈ КАО ДЕМОКРАТСКЕ И ПРАВНЕ ДРЖАВЕ
 6. Душан Ичевић: ИЗБОР ИЛИ НАМЕТ
 7. Милан Поповић: КУЛТУРА НЕОЛИТА
 8. Драгутин Лековић: КРАХ ПОЛИТИКЕ НА РАЗМЕЂУ ЕПОХА

II — ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ЈУГОСЛАВИЈА

 1. Мирослав Печујлић: РЕПРИЗА СУДБИНСКИХ ИЗАЗОВА
 2. Радован Радиновић: СТРАТЕГИЈСКИ ПОЛОЖАЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ
 3. Слободан Вукићевић: ЕТНИЧКО И ГРАЂАНСКО У САВРЕМЕНОЈ ДРЖАВИ (ПОСЕБАН ОСВРТ НА ЈУГОСЛАВИЈУ)
 4. Бранислав Ковачевић: ЈЕДАН ПОГЛЕД НА XX ВИЈЕК И МЈЕСТО ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЊЕМУ
 5. Момир Стојковић: ГЛОБАЛНИ ОДНОСИ СНАГА КАО ЧИНИЛАЦ ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ И „РАСПАДА И РАЗБИЈАЊА” СФРЈ
 6. Владимир Војводић: ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАГУ 21. ВИЈЕКА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ЗДРАВЉЕ
 7. Ристо Килибарда: VOX POPULI, VOX DEI — ЗБИЉА ИЛИ (И) МИТ
 8. Влајко Брајић: ПОСТОЈЕЋЕ И АДЕКВАТНО ПРАВО НА ПРЕЛАЗУ ЕПОХА
 9. Наталија Нарочницка: ЈУГОСЛАВИЈА И РУСИЈА НА ПРАГУ ТРЕЋЕГ МИЛЕНИЈУМА
 10. Јелена Гускова: РУСИЈА И ЈУГОСЛАВИЈА. ИСТОРИЈСКЕ ТРАДИЦИЈЕ И ПРАГМАТИЗАМ НОВОГ МИЛЕНИЈУМА
 11. Чедомир Лучић: ЈУГОСЛАВИЈА И СВЈЕТСКИ ИНТЕРЕСИ КРАЈЕМ 20. СТОЉЕЋА

III — ЈУГОСЛАВИЈА У ВРЕМЕНУ

 1. Миомир Дашић: О КОРИЈЕНИМА И РАЗВОЈУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ИДЕЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ ДО 1918. ГОДИНЕ
 2. Момчило Зечевић: ЈУГОСЛОВЕНСКО УЈЕДИЊЕЊЕ 1918. ГОДИНЕ. ПОЛИТИКА И ИСТОРИЈСКА СТВАРНОСТ
 3. Петар Влаховић: ЕТНОЛОШКО НАСЉЕЂЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ПРОШЛОСТИ, САДАШЊОСТИ И БУДУЋНОСТИ
 4. Радоња Вешовић: СТРОЈ У РУДОМ И МИ – ПОСЛИЈЕ ПЕДЕСЕТ И ШЕСТ ГОДИНА
 5. Милан Терзић: ЈУГОСЛАВИЈА У ПОЛИТИЧКИМ КОНЦЕПЦИЈАМА ЈОСИПА БРОЗА ТИТА
 6. Владимир Јовићевић: ПОДГОРИЧКА СКУПШТИНА 1918 — ОСАМДЕСЕТ ГОДИНА КАСНИЈЕ

IV — РАЗБИЈАЊЕ/РАСПАД ШЕСТОЧЛАНЕ ФЕДЕРАТИВНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

 1. Зоран Лакић: РАЗБИЈАЊЕ ИЛИ РАСПАД СФР ЈУГОСЛАВИЈЕ
 2. Радоје Пајовић: О УЗРОЦИМА РАСПАДА ЈУГОСЛАВИЈЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
 3. Милисав Чизмовић: УЈЕДИЊЕНА ЕВРОПА И РАСПАД ДРУГЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
 4. Срђан Вукадиновић: СИСТЕМСКО-СТРУКГУРАЛНИ ЧИНИОЦИ РАСПАДА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПОЧЕТКОМ 90-ТИХ ГОДИНА XX ВИЈЕКА

V — ДИСКУСИЈА

 1. Мијат Шуковић: НЕЛЕГАЛНА И НЕЛЕГИТИМНА ОДЛУКА ПОДГОРИЧКЕ СКУПШТИНЕ 1918.
 2. Владимир Јовићевић: О ЛЕГИТИМНОСТИ ПОДГОРИЧКЕ СКУПШТИНЕ
 3. Миомир Дашић: О ДИЛЕМИ ДА ЛИ ЈЕ ВЕЛИКА НАРОДНА СКУПШТИНА У ПОДГОРИЦИ БИЛА ЛЕГАЛНА И ЛЕГИТИМНА ДА ДОНЕСЕ ОДЛУКУ О УЈЕДИЊЕЊУ 1918. ГОДИНЕ
 4. Зоран Лакић: ГОВОР ЧИЊЕНИЦА О ЦРНОЈ ГОРИ У ЈУГОСЛАВИЈИ