Literary Works of Risto Ratković

(Half a Century after the Decease of Writer R. Ratković)

Književno djelo Rista Ratkovića
Original title:
Subtitle in original language:
(Pola vijeka od piščeve smrti)
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
18. 06. 2004.
Book number in Edition:
76
Department:
Book number in Department:
24
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
230
ISBN:
978-86-7215-174-7
COBISS.CG-ID:
9958416
Short link to the book:
http://canupub.me/sval
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Жарко ЂУРОВИЋ: ЗА БЛИЖЕ УПОЗНАВАЊЕ РАТКОВИЋЕВОГ ДЈЕЛА
 2. Радомир В. ИВАНОВИЋ: КЊИЖЕВНА ПОЛИГРАФИЈА РИСТА РАТКОВИЋА (ПРИЛОГ ПОЕТИЦИ)
 3. Мирјана БЕЧЕЈСКИ: ПОЕТИКА И АУТОПОЕТИКА РИСТА РАТКОВИЋА
 4. Рајка ГЛУШИЦА: НЕКЕ ЈЕЗИЧКО-СТИЛСКЕ ОДЛИКЕ РОМАНА „НЕВИДБОГ” СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПАРЦЕЛАЦИЈУ
 5. Зорица РАДУЛОВИЋ: ОСЛОБАЂАЈУЋА МОЋ РИЈЕЧИ (ИЛИ СТИЛИСТИЧКА РАСКОШ У ПОЕЗИЈИ РИСТА РАТКОВИЋА)
 6. Татјана БЕЧАНОВИЋ: НАДРЕАЛИСТИЧКА ПОЕЗИЈА РИСТА РАТКОВИЋА
 7. Љубислав МИЛИЋЕВИЋ: ЗАВИЧАЈНИ И ПАТРИОТСКИ МОТИВИ У ЛИРИЦИ РИСТА РАТКОВИЋА
 8. Чедомир М. ЛУЧИЋ: ИЗМЕЂУ СНА И ИСКУШЕЊА
 9. Жарко ЂУРОВИЋ: НОЋ КАО ПОЕТСКА РЕФЛЕКСИЈА (АНАЛИЗА ПЈЕСМЕ „ПОНОЋ МЕНЕ”)
 10. Богић РАКОЧЕВИЋ: ДИЛЕМЕ КАО ПОЕТСКЕ ОДРЕДНИЦЕ
 11. Рајко ЦЕРОВИЋ: СЛУЧАЈНОСТ ИЛИ АНТИЦИПАЦИЈА
 12. Андријана НИКОЛИЋ: ПСИХОЛОГИЈА ЛИЧНОСТИ У РОМАНУ „НЕВИДБОГ” РИСТА РАТКОВИЋА
 13. Софија КАЛЕЗИЋ-ЂУРИЧКОВИЋ: КОРИЈЕНИ РЕЗИГНАЦИЈСКИХ ОПСЕСИЈА (КРАТКЕ ПРОЗЕ РИСТА РАТКОВИЋА)
 14. Живко Ђурковић: ПУТОПИСНА ПРОЗА РИСТА РАТКОВИЋА
 15. Ненад ВУКОВИЋ: ЛИРИКА ПУТОПИСА (ПУТОПИСНА ПРОЗА РИСТА РАТКОВИЋА)
 16. Синиша ЈЕЛУШИЋ: ГЕСТ И ОЧАЈАЊЕ: ДВИЈЕ ДРАМЕ РИСТА РАТКОВИЋА
 17. Добрило АРАНИТОВИЋ: БИО-БИБЛИОГРАФИЈА РИСТА РАТКОВИЋА