LALIĆ GATHERINGS (3RD):
SATIRE IN THE SOUTH-SLAVIC LITERATURE

LALIĆEVI SUSRETI (TREĆI):
SATIRA U JUŽNOSLOVENSKIM KNJIŽEVNOSTIMA
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
15. 06. 2012.
Book number in Edition:
122
Department:
Book number in Department:
40
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
144
ISBN:
978-86-7215-323-1
COBISS.CG-ID:
23470864
Short link to the book:
http://canupub.me/8t0d
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Синиша Јелушић: Сатира као антрополошка деструкција: Лажни цар Шћепан Мали Петра II Петровића Његоша
 2. Радомир В. Ивановић: Знање и умење Ериха Коша у тумачењу и стварању сатире као књижевне врсте
 3. Жарко Ђуровић: Сатирични дискурс у Љубишиној приповијести „Крађа и прекрађа звона”
 4. Лидија Томић: Сатира Петра Кочића: искушење (пост)модерног читања
 5. Весна Вукићевић-Јанковић: Сатирична слика Венеције у причању војводе Драшка
 6. Милош Ђорђевић: Реторика Радоја Домановића
 7. Ружица Комар: Маркације друштвених девијација у три Ћопићеве приповијетке
 8. Велизар Бошковић: Елементи друштвене сатире у књижевној заоставштини академика Душана Костића
 9. Богић Ракочевић: Провјетравање стварности
 10. Гордана Влаховић: Српска сатира у Егерићевој критичкој валоризацији
 11. Фарук Диздаревић: Сатирични тонови у причама Ћамила Сијарића
 12. Илија Лакушић: Иронија као шанса модерног израза у књижевности
 13. Андријана Николић: Сатира у комедији „Покондирена тиква” Јована Стерије Поповића
 14. Софија Калезић: Сатирични подтекст романа Гојка Челебића „City Club”