THE CHARACTER AND OPUS OF ANDRIJA P. JOVIĆEVIĆ

LIČNOST I DJELO ANDRIJE P. JOVIĆEVIĆA
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
18. 10. 2006.
Book number in Edition:
94
Book number in Department:
35
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
160
ISBN:
978-86-7215-218-0
COBISS.CG-ID:
13769232
Short link to the book:
http://canupub.me/t63j
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Петар Влаховић: ОТВАРАЊЕ СКУПА
 2. Душан Ј. Мартиновић: МИХАИЛО К. СТРУГАР И АНДРИЈА П. ЈОВИЋЕВИЋ – ВРЕМЕНСКЕ И КРЕАТИВНЕ КООРДИНАТЕ
 3. Чедомир М. Лучић: АНДРИЈА ЈОВИЋЕВИЋ КАО СВЈЕДОК ПРЕЛОМНЕ ЕТАПЕ РАЗВОЈА У ДРУШТВЕНОМ ЖИВОТУ ЦРНЕ ГОРЕ
 4. Зоран Лакић: АНДРИЈА ЈОВИЋЕВИЋ О ПОЛОЖАЈУ ЦРНЕ ГОРЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ
 5. Зорица Мрваљевић: РАЗВОЈ ЕТНОЛОГИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА УЛОГУ АНДРИЈЕ ЈОВИЋЕВИЋА
 6. Петар Влаховић: ДОПРИНОС АНДРИЈЕ П. ЈОВИЋЕВИЋА ЕТНОЛОШКОЈ НАУЦИ
 7. Луција Ђурашковић: АНДРИЈА П. ЈОВИЋЕВИЋ: ИСТРАЖИВАЊА ЦЕКЛИНА
 8. Драгана Лалошевић: ОСОБИНЕ СТАНОВНИШТВА У ДЈЕЛИМА АНДРИЈЕ ЈОВИЋЕВИЋА
 9. Радован Бакић: АНДРИЈА ЈОВИЋЕВИЋ О ПОРИЈЕКЛУ СТАНОВНИШТВА ПОЛИМЉА И ВЕЛИКЕ
 10. Драгиња Кујовић: МОРАЧКА НАХИЈА У ПРОЗОРУ ПРОШЛОСТИ УЧИТЕЉА АНДРИЈЕ ЈОВИЋЕВИЋА
 11. Владислав Ивановић: ПОЈЕДИНИ МАНАСТИРСКИ КОМПЛЕКСИ У ОПИСИМА АНДРИЈЕ ЈОВИЋЕВИЋА И ЊИХОВО СТАЊЕ ДАНАС
 12. Милош М. Старовлах: ДОПРИНОС АНДРИЈЕ ЈОВИЋЕВИЋА РАЗВОЈУ ШКОЛСТВА У ЦРНОЈ ГОРИ
 13. Павле Газивода: ПЕДАГОШКИ ПОРТРЕТ АНДРИЈЕ П. ЈОВИЋЕВИЋА
 14. Владимир Јовићевић: ПРЕПИСКА АНДРИЈЕ ЈОВИЋЕВИЋА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И УГЛЕДНИЦИМА