Повествовательные направления

О литературном творчестве Чамила Сийарича

Naracijski tokovi
Original title:
Subtitle in original language:
O književnom stvaralaštvu Ćamila Sijarića
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
10. 06. 2008.
Book number in Edition:
91
Department:
Book number in Department:
32
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
172
ISBN:
978-86-7215-215-9
COBISS.CG-ID:
13430800
Short link to the book:
http://canupub.me/mnzn
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Жарко Ђуровић: УВОДНА РИЈЕЧ
 2. Радован Вучковић: ЛИРИЗАМ И СИМБОЛИКА У НОВЕЛАМА ЋАМИЛА СИЈАРИЋА
 3. Живко Ђурковић: МОЈКОВАЧКА БИТКА У СИЈАРИЋЕВОМ И ЂИЛАСОВОМ РОМАНУ
 4. Радоња Вешовић: ВИЂЕЊА С ЋАМИЛОМ
 5. Лидија Томић: ЕПСКО И ЛИРСКО У РОМАНИМА БИХОРЦИ И МОЈКОВАЧКА БИТКА ЋАМИЛА СИЈАРИЋА
 6. Хаснија Муратагић-Туна: СИЈАРИЋЕВИ БИХОРЦИ – РОМАН КОЈИ ТРАЈЕ
 7. Жарко Ђуровић: ЛИРИКА ИСКУСТВЕНЕ ПРОФИЛАЦИЈЕ
 8. Ненад Вуковић: (НАСЛИЈЕЂЕНИ) ДАР ПРИПОВИЈЕДАЊА
 9. Милош Ђорђевић: РЕТОРИКА И СИСТЕМ НАРАЦИЈЕ (МОЈКОВАЧКА БИТКА ЋАМИЛА СИЈАРИЋА)
 10. Славољуб Обрадовић: СУКОБ АНАХРОНОГ И МОДЕРНОГ У РОМАНУ БИХОРЦИ
 11. Ведад Спахић: ИДЕНТИТЕТ И ДРУГОСТ У СИЈАРИЋЕВОМ РОМАНУ КОНАК
 12. Хаџем Хајдаревић: СИЈАРИЋЕВИ БЕСКРАЈНИ ЗАВИЧАЈИ
 13. Фарук Диздаревић: ПИСАЦ У ОЧИМА САВРЕМЕНИКА
 14. Софија Калезић-Ђуричковић: АНТРОПОЛОШКИ ПРОФИЛ ЖЕНЕ У РАШКОЈ ЗЕМЉИ РАСЦИЈИ
 15. Вук Церовић: ЛИКОВИ ТРАГИЧНИХ ЕПИЛОГА
 16. Ружица Комар: ПРИРОДА У СИЈАРИЋЕВИМ ПРИПОВИЈЕТКАМА
 17. Андријана Николић: ДРАМА ЉУБАВИ У РОМАНУ МОЈКОВАЧКА БИТКА
 18. Драгомир Брајковић: СВЕЖИНА ЛИРСКЕ НАРАЦИЈЕ
 19. Светлана Калезић-Радоњић: СИЈАРИЋЕВ ПОЕТСКИ ГОВОР У РОМАНУ РАШКА ЗЕМЉА РАСЦИЈА