L’OEUVRE SCIENTIFIQUE DE L’ACADÉMICIEN DIMITRIJE DIMO VUJOVIĆ

Naučno djelo akademika Dimitrija Dima Vujovića
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Book number in Edition:
6
Editor:
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
248
ISBN:
86-7215-038-4
Short link to the book:
http://canupub.me/c83p
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Владо Стругар: ДИМИТРИЈЕ ДИМО ВУЈОВИЋ — ДОКТОР ИСТОРИЈСКИХ НАУКА, ПРОФЕСОР УНИВЕРЗИТЕТА, РЕДОВНИ ЧЛАН ЦРНОГОРСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЈЕТНОСТИ
 2. Миомир Дашић: ЗНАЧАЈ НАУЧНОГ ДЈЕЛА ДИМИТРИЈА ВУЈОВИЋА У ИСТОРИОГРАФИЈИ О ЦРНОЈ ГОРИ
 3. Петар Влаховић: ОСНОВНЕ ЕТНИЧКЕ ОДРЕДНИЦЕ У НАУЧНОМ ДЈЕЛУ ДИМИТРИЈА ВУЈОВИЋА
 4. Мирчета Ђуровић: ЕКОНОМСКА ПРОБЛЕМАТИКА У ДЈЕЛИМА ДИМА ВУЈОВИЋА
 5. Момчило Зечевић: ЈУГОСЛОВЕНСКА ИДЕЈА И УЈЕДИЊЕЊЕ 1918. ГОДИНЕ У ИСТОРИОГРАФСКОЈ ПЕРСПЕКТИВИ
 6. Зоран Лакић: ЈУГОСЛОВЕНСТВО У НАУЧНОМ ДЈЕЛУ ДИМИТРИЈА ДИМА ВУЈОВИЋА
 7. Бранислав Ковачевић: ХРВАТСКИ И ЦРНОГОРСКИ ПОГЛЕДИ НА ФЕДЕРАТИВНО УРЕЂЕЊЕ КРАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА
 8. Перко Војиновић: ПОЛИТИЧКА И НАЦИОНАЛНА МИСАО ЦРНОГОРСКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ДВА СВЈЕТСКА РАТА У ДЈЕЛУ ДИМИТРИЈА ДИМА ВУЈОВИЋА
 9. Шербо Растодер: ГРАЂАНСКЕ СТРАНКЕ У ЦРНОЈ ГОРИ У ДЈЕЛИМА АКАДЕМИКА ДИМИТРИЈА ДИМА ВУЈОВИЋА
 10. Радослав Распоповић: О НАУЧНИМ РАДОВИМА ДР ДИМА ВУЈОВИЋА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗУЧАВАЊЕ НЕКИХ АСПЕКАТА ДИПЛОМАТСКЕ ИСТОРИЈЕ ЦРНЕ ГОРЕ ПРВИХ ДЕЦЕНИЈА ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ XIX ВИЈЕКА
 11. Ђуро Вујовић: НАУЧНО ИНТЕРЕСОВАЊЕ АКАДЕМИКА ДИМА ВУЈОВИЋА ЗА НОР И РЕВОЛУЦИЈУ У ЦРНОЈ ГОРИ 1941–1944.
 12. Марија Аџић: БИБЛИОГРАФИЈА АКАДЕМИКА ДИМИТРИЈА ДИМА ВУЈОВИЋА (1947–1994)