FUNDAMENTAL PROBLEMS OF THE LAW PHILOSOPHY

Osnovni problemi filozofije prava
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
10. 12. 1992.
Book number in Edition:
32
Book number in Department:
15
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
248
ISBN:
86-7215-041-4
Short link to the book:
http://canupub.me/4xla
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Мијат Шуковић: ТЕОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА ПОСТАЈУ НУЖНИЈЕ И ЗНАЧАЈНИЈЕ
 2. Радомир Д. Лукић: О ПОЈМУ ФИЛОЗОФИЈЕ ПРАВА
 3. Божидар С. Марковић: О ДУАЛИТЕТУ ПОЗИТИВНОГ ПРАВА
 4. Стеван Врачар: ИСКОНСКА ИДЕЈА ПРАВДЕ
 5. Љубомир Тадић: АРГУМЕНТАЦИЈА И АРГУМЕНТАЦИЈА У ПРАВУ
 6. Мијат Шуковић: ТЕОРИЈСКИ ИЗАЗОВИ ЗАМЈЕНЕ ЈЕДНОГ ТИПА ПРАВА СА ДРУГИМ
 7. Слободан Благојевић: О ПОТРЕБИ ПРЕДМЕТНОГ ОДРЕЂЕЊА ПРАВНЕ НАУКЕ, ТЕОРИЈЕ ПРАВА И ФИЛОЗОФИЈЕ ПРАВА И ЊИХОВИ МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ
 8. Вукашин Пешић: О ОСНОВНИМ МЕТОДОЛОШКИМ ПРОБЛЕМИМА ФИЛОЗОФИЈЕ ПРАВА
 9. Драган К. Вукчевић: ПРОБЛЕМ ОПТИМАЛНОГ ПРАВА
 10. Гордана Вукадиновић: О ТЕОРИЈИ ДРУШТВЕНОГ УГОВОРА
 11. Милорад Ивовић: ПРАВО И ЛОГИКА
 12. Милијан Поповић: ЖИВАНОВИЋЕВА ПРАВНА ФИЛОЗОФИЈА И МАТЕРИЈА ПРАВА
 13. Тодор И. Подгорац: МЕСТО ФИЛОЗОФИЈЕ ПРАВА МЕЂУ ПРАВНИМ НАУКАМА У СХВАТАЊУ Л. ПЕТРАЖИЦКОГ
 14. Данило Н. Баста: ПРАВНА ХЕРМЕНЕУТИКА АРТУРА КАУФМАНА
 15. Драган М. Митровић: ТЕОРИЈА ХАОСА И ПРАВНА ТЕОРИЈА
 16. Фирдус Џинић: ДРЖАВА И ПРАВО У НОВОМ КЉУЧУ