PROBLEMS OF THE SELF-MANAGING ECONOMIC SYSTEM, 2

UPON THE 30-th ANNIVERSARY OF SELF-MANAGEMENT IN YUGOSLAVIA

Problemi samoupravnog privrednog sistema, 2
Original title:
Subtitle in original language:
Povodom 30-godišnjice samoupravljanja u Jugoslaviji
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
17–19. 09. 1980.
Book number in Edition:
8
Book number in Department:
4
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
608
Short link to the book:
http://canupub.me/5pvf
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Obren Blagojević: Razvoj i problemi agrarnih odnosa u nas
 2. Zigmund Kozlovski: Porodično gazdinstvo: Jugoslavija, Poljska i Mađarska. Komparativna studija
 3. Mihailo Radić: Razvoj i socijalistički preobražaj poljoprivrede Jugoslavije
 4. Viden Ranđelović: Migracije stanovništva na relaciji poljoprivreda-nepoljoprivredne delatnosti u socijalističkoj Jugoslaviji
 5. Dragutin Radunović: Problemi i dileme u izgrađivanju teorijsko-institucionalnog koncepta trgovine samoupravnog socijalizma
 6. Milena Vlaškalić: О odnosu proizvodnje i prometa u uslovima društvene svojine i samoupravljanja
 7. Маrа Bešter: О nekim otvorenim pitanjima slobodne razmjene rada na području društvenih djelatnosti
 8. Branko Medojević: Društveno-ekonomska sadržina proizvodnog rada u samoupravnom socijalizmu
 9. Stojan Jankov: Teze za komparativnu analizu sistema planiranja
 10. Ljubomir Madžar: Privrednosistemske dimenzije društvenog dogovaranja о osnovama plana
 11. Milka Tourki: Primena teorije igara za potrebe društvenog dogovaranja kao oblika organizovanja udruženog rada
 12. Jovan Todorović: Marketing i planiranje u složenim organizacijama udruženog rada
 13. Mileva Žižić: Uloga statističkih informacija u donošenju odluka u sistemu samoupravljanja
 14. Milena Jovičić: Jedna kvantitativna mera proizvodne efikasnosti
 15. Sonja Petrović-Lazarević: Neka razmatranja problema merenja vrednosti i ciljeva ekonomske aktivnosti u socijalističkom samoupravnom društvu
 16. Ljubomir Petrović: Privredni sistem SFRJ u opštenarodnom odbranbenom ratu

TREĆI DEO: SAMOUPRAVNI PRIVREDNI SISTEM I PROBLEMI EKONOMSKE POLITIKE

 1. Dragutin Grupković: Ekonomska stabilizacija u samoupravnom sistemu
 2. Miomir Jakšić, Maja Levi-Jakšić: Sistemski pristup zaposlenosti i zapošljavanju u Jugoslaviji
 3. Josif Jauković: Uticaj faktora ekonomske stabilizacije na razvoj socijalističkih samoupravnih odnosa
 4. Veselin Đurđevac: Inflacija u samoupravnom privrednom sistemu
 5. Vladimir Rašković: Dijalektika razvitka samoupravnih društvenih odnosa objektivizacija Ustava rada i „raspodjela prema radu“ u Jugoslaviji
 6. Mirčeta Đurović: Neki problemi ekstra dohotka u sistemu raspodjele samoupravnog socijalizma
 7. Pavle Petrović: Raspodela dohotka, cene i izbor tehnike u samoupravnoj privredi
 8. Asim Stranjak: Osnovne postavke samoupravnog sistema emisije novca
 9. Davor Savin: Teorijski elementi kamate u monetarnom sistemu samoupravne privrede
 10. Radosav Marinković: Primarna raspodela i problematika normalne i normativne cene u samoupravnom privrednom sistemu
 11. Dragoljub Stojiljković: Reprodukcija faktora proizvodnje i struktura normalne cene u socijalizmu
 12. Miroljub Labus: Radni sadržaj dohodnih cena i cena proizvodnje
 13. Đorđe Šuvaković: Tri hipoteze о normalnoj ceni u jugoslovenskoj privredi i potpuno rešenje Marksovog transformacionog problema
 14. Ljubiša Adamović: Funkcija eksternog faktora u samoupravnom privrednom sistemu. S posebnim osvrtom na predstojeću deceniju
 15. Ivo Fabinc: Oslanjanje na sopstvene snage u svetlu međunarodne ekonomije
 16. Redžep Tourki: Problemi povezivanja privrednih sistema nesvrstanih zemalja
 17. Žarko Ristić: Samoupravni sistem finansiranja opšte i zajedničke potrošnje